Polski Monitor Opinii


Polski Monitor Opinii to cyklu badań opinii publicznej – wspólnej inicjatywy PKO Banku Polskiego– Partnera Strategicznego projektu, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii.

Badania zostały zrealizowane w październiku i listopadzie 2019 r. przez Fundację IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na wybranych, reprezentatywnych grupach i skutkowały stworzeniem czterech raportów rynkowych.

a) „Młodzi na polskiej wsi” - raport poświęcony kondycji polskiej wsi oraz przyszłości krajowego rolnictwa związanego z migracją młodych ludzi do miast. W ramach projektu zbadano m.in. poziom zainteresowania młodych ludzi działalnością rolniczą oraz powody, dla których nie chcą kontynuować działalności agrarnej.

b) "Dumni z polskiej żywności" - raport poświęcony podejściu Polaków do krajowej żywności. Jak wynika z przeprowadzonych badań, rosnąca produkcja oraz eksport rodzimych produktów to efekt ich wysokiej jakości, którą coraz częściej doceniają również Polacy, choć głównym kryterium zakupowym nadal pozostaje cena – tak deklaruje aż 58-proc. respondentów.

c) "5G w oczach polskiego społeczeństwa i MSP" - raport poświęcony perspektywom rozwoju i postrzeganie sieci 5G przez polskie społeczeństwa oraz segment małych i średnich przedsiębiorstw. Założeniem badania było wywołanie dyskusji nt. wyzwań, szans i barier związanych z rozwojem technologii 5G - z punktu widzenia społeczeństwa oraz segmentu, a punktem wyjścia do jej rozpoczęcia była prezentacja wyników tego badania.

d) "Rynek e-commerce" - raport poświęcony postawie społeczeństwa i przedstawicieli MŚP względem handlu internetowego, płatności cyfrowych oraz innowacji rodzimych przedsiębiorstw w wyżej wymienionych obszarach. Jak wynika z przeprowadzonego badania, ok. 30 proc. polskich konsumentów dokonuje zakupów w Internecie przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 23 proc. co najmniej raz na pół roku. Wg ekspertów, rynek e-commerce w najbliższym czasie utrzymywać będzie stałą tendencję wzrostową.

Partnerzy